Пелетни горелки Greyko

Пелетни горелки Greyko RB

▫ Работa с всякакъв вид и качество пелети
– дървесни и агропелети (без сламени)
▫ Бърз монтаж и настройка – 4 часа от 1 човек
▫ Не е необходимо да се почиства горелката
▫ Модулация – три степени на регулиране на мощността
▫ Самопочистване без прекъсване на горивния процес
▫ Надежден ел. нагревател – 10 000 цикъла живот
▫ Ниска мощност (консумация) на ел. нагревател – 121 W
▫ Бързо запалване ≈ 2 мин.
▫ Негорима гъвкава тръба – фламекс
▫ Невъзможност да се осъществи „обратен пламък“,
дори с извадена гъвкава тръба
▫ Защита от препълване на входящата тръба
▫ Студен корпус и тубус на горелката при процеса на работа
▫ Фотосондата не може да се запраши,опуши или стопи
▫ Функция “поддържане на огъня”
▫ Вертикален пламък
▫ Възможност за управление от стаен и програмируем термостат
▫ Висока ефективност на горене – предварително загряване и газоотделяне
▫ Възможност за директен монтаж на нафтови котли без преустройство (комплект 2 фланеца)
▫ Лесна експлоатация и почистване
▫ Възможност за включване на помпа за БГВ
▫ Не замърсява околната среда
▫ Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация
▫ Напълно автоматизирана горелка

Пелетни горелки Greyko RB Star
(възможност за вграждане на Wi-Fi модул)

▫ Вграден нов 32bit /битов/ микропроцесор
▫ Изцяло подновен софтуер и нов контролер
▫ По-ясен и интуитивен интерфейс за управление
▫ Възможност за вграждане на Wi-Fi модул NRM-W3
в контролния модул и управление през Интернет
– “Naturela Smarthome”
▫ Възможност за включване на втори контролен модул
NRC-6 SV с функция и на стаен термостат
▫ Възможност за работа с до 4 предварително настроени
профила за различни горива с лесно превключване при
смяна на горивото
▫ Информация за разхода на гориво по часове
▫ При регистрация на повреда или събитие, засягащо
работата на контролера, се записва информация с кратко описание, час и дата на събитието
▫ Поизведено в България

Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с офисите на „Интерметал“ ООД в градовете : София, Бургас и Плевен.