Уреди за контрол и регулация

  • Термометри – контактни, потопяеми, капилярни с изнесен осезател. Радиални или аксиални, с различни размери и температурен обхват.
  • Манометри – аксиални или радиални, с различни размери и скала на отчитане.
  • Термоманометри – скала 6 bar/120°C, комплект с възвратен клапан (радиални/аксиални).
  • Термостати – контактни, потопяеми, стайни, програмируеми, безжични (дневни и седмични). С различни области на регулиране.
  • Регулатори на тяга за котли на твърдо гориво. Диапазон на регулиране от 40°C до 100°C.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа Отопление