Баланс и автоматика

  • Предпазни клапани по налягане и по температура, комбинирани. Фиксирани и регулируеми с различни присъединителни размери.
  • Автоматични групи за допълване.
  • Електромагнитни вентили – нормално отворени и нормално затворени.
  • Трипътни термостатични вентили. Регулируеми или предварително настроени.
  • Сферични кранове с ел. задвижване – двупътни, трипътни байпасни или разпределителни.
  • Диференциални байпасни клапани.
  • Баланс вентили.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа Отопление