Медни тръби и фитинги


▫ Приложение – отопление, газификация и климатизация;
▫ Медни тръби на пръти по 3 m с диаметър от 8 до 108 mm и дебелина на стената от 0,75 до 2,5 mm;
▫ Медни тръби на рула по 15, 25, 50 m, с диаметър от 6 до 22 mm и дебелина на стената от 0,5 до 1.5 mm;
▫ Медни тръби на рула по 15 и 50 m, цолови размери от 3/16” до 7/8” и дебелина на стената от 0,7 до 1 mm;
▫ Медни тръби на рула по 15, 25, 30 и 50 m, цолови размери от 1/4” до 7/8” и дебелина на стената от 0,8 до 1 mm, фабрично изолирани с pe-x изолация с дебелина 9 mm;
▫ Медни тръби CUSMART на рула по 25 и 50 m, с диаметър от 16 до 32 mm и дебелина на стената от 2 до 3 mm;
▫ Медно съдържание 99.9%;
▫ Фитинги – медни и месингови;
▫ Консумативи за запояване – твърди и меки припои, флюс;
▫ Сертификати и декларации за съответствие.

МАСА И РАЗМЕРИ НА МЕДНИТЕ ТРЪБИ

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа Отопление