Медни тръби и фитинги


Медни тръби и фитинги

  • Приложение – отопление, газификация и климатизация
  • Медни тръби на пръти по 3 и по 5 метра с диаметър от 8 до 108 мм и дебелина на стената от 0,6 до 2,5мм
  • Медни тръби на рула по 15, 25,50 метра, с диаметър от 5 до 22 мм и дебелина на стената от 0,5 до 1.5мм. Също така цолови размери от 3/16” до 7/8”
  • Медно съдържание 99.9%
  • Фитинги – медни и месингови, произведени от Viega, Германия
  • Консумативи за запояване – твърди и меки припои, флюс
  • Сертификати и декларации за съответствие

МАСА И РАЗМЕРИ НА МЕДНИТЕ ТРЪБИ

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа Отопление