Wi-Fi ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТЕН КОНТРОЛЕР


Wi-Fi ПРОГРАМИРУЕМ ТЕРМОСТАТЕН КОНТРОЛЕР
proSmart BBoil и proSmart BBoil R
F


Жичен Wi-Fi програмируем термостатен контролер
BBoil Classic


Безжичен Wi-Fi програмируем термостатен контролер
BBoil RF

  • дистанционно управление, регулиране и бърза автоматизация на всеки електроуред, водещи до оптимизация на потреблението;
  • информация в реално време за всички свързани устройства;
  • възможност за свързване с произволна безжична интернет мрежа, без допълнителни настройки;
  • мобилно приложение за телефон, работещо на всички операционни системи;
  • лесен и удобен софтуерен интерфейс.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Отопление“.