Професионална климатизация SAMSUNG


Пълен продуктов каталог SAMSUNG AIR CONDITIONING SOLUTIONS 2016

 • Външни тела от всички продуктови категории
 • Вътрешни тела от всички продуктови категории
 • Пълни технически данни и изображения на продуктите
 • Системи за управление, контрол и мониторинг
 • Примерни схеми и кратко описание на възможните връзки с външни продукти
 • Допълнителна информация и рекламни материалиПродуктов каталог нови продукти SAMSUNG AIR CONDITIONING SOLUTIONS – NEW PRODUCTS 2016

 • 360 Air Flow Cassette
 • VRF Super DVM World’s Largest Capacity
 • Mini VRF DVM S Eco
 • Водоохлаждаеми термопомпени агрегати DVM Chiller
 • Пълни технически данни и изображения на гореописаните продукти