Компоненти за водопроводни инсталации

  • Редуцир вентили за вода, тяло от месинг, извод за монометър, максимално входно налягане до 30 бара, изходно 1 – 6 бара.
  • Водомери – едноструйни, многоструйни комбинирани (двойни). Различни размери, резбови или фланшови, с дебит от 0,2 до 12000 м³/ч.
  • Пресостати – област на регулиране 1 – 6 бара; 2 – 12 бара, – 0,2 – 8 бара присъединяване ¼” вътрешна или външна резба маскимална температура 90°С. Монофазни или трифазни.
  • Хидрофорни мембранни съдове – с обем от 25 до 500л, със сменяема мембрана, хоризонтални или вертикални. Работна температура от –10 до +99°С и максимално налягане до 10 или до 16 бара.
  • Полиетиленови резервоари за вода, обем от 300 до 5000 литра, с различна форма. Работна температура: -50°С / +60°С.
  • Поплавкови ниворегулатори. Дължина на кабела от 3 до 15 метра. Три контакта 16 А – 230V.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа ВиК