Поцинковани тръби и фитинги

  • Тръби на пръти по 6 метра, с навита резба от единия край и навита муфа от другия край. Размер от ½” до 4”.
  • Поцинковани тръби на пръти по 6 метра с канал – 5” и 6”.
  • Фитинги – муфи, нипели, редукции, колена, тройници, холендри, тапи, капи, компенсатори, дъги и др.

Таблица с масата на метър на поцинковани тръби с различни дебелини

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа ВиК