Пожарна арматура

  • Пожарни хидранти – подземен или надземен тип.
  • Пожарно табло – за открит монтаж или за вграждане.
  • Пожарни кранове.
  • Пожарни шлангове.
  • Пожарни струйници.
  • Шорцови съединения.
  • Спринклери – стоящи, висящи, скрити.
  • Дренчери.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа Промишленост