Мощен пречиствател за въздух AS95GDWV0 LG PuriCare™


Мощен пречиствател за въздух AS95GDWV0 LG PuriCare™

Допълнителна информация

Стоманени пелетни котли ЕМТАS

Стоманени пелетни котли ЕМТАṢ EK3G/S

▫ Високоефективен триходов котел
▫ Три врати
▫ Цифров индикатор
▫ Циркулация на пламъка
▫ Управляема скорост на вентилатора
▫ Автоматично подаване на горивото
▫ Бункер за пелети, въглища, костилки…
▫ Произведенo в Турция

Стоманени пелетни котли ЕМТАṢ EKY/S

▫ Високоефективен четириходов котел
▫ Цифров индикатор
▫ Циркулация на пламъка
▫ Управляема скорост на вентилатора
▫ Автоматично подаване на горивото
▫ Бункер за пелети, въглища, костилки…
▫ Автоматичен контол на температурата
▫ Произведенo в Турция

Стоманени котли на твърдо гориво ЕМТАṢ EK3G

▫ Високоефективен триходов котел
▫ Три врати
▫ Цифров индикатор
▫ Циркулация на пламъка
▫ Управляема скорост на вентилатора
▫ Автоматичен контол на температурата
▫ Произведенo в Турция

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Oтопление” или да се свържете с най-близкия до Вас офис на „Интерметал“ ООД.

Стоманени панелни радиатори – нови размери

Стоманени панелни радиатори тип 22 с височина 400 и 900mm

▫ Висока ефективност
▫ Естетичен вид
▫ Гладка повърхност
▫ Прахово боядисани
▫ Произведени по най-съвременна технология
от корозионно устойчива стомана
▫ Произведено в Турция

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Oтопление”.

Котли и камини Greyko

Пелетна камина GREYKO Bijou 16 kW

▫ Високоефективна пелетна камина с водна риза
▫ Топлоотдаване на водната риза 14,3 kW
▫ Вместимост на бункера за пелети – 45kg
▫ Контролен модул
▫ Циркулационна помпа
▫ Разширителен съд
▫ Произведено в България

Пелетен котел GREYKO EXPERT

▫ Високоефективен триходов топлообменник
▫ Вертикални димогарни тръби
▫ Възможност за ляв, десен или фронтален
монтаж на горелката
▫ Произведено в България

Комбиниран котел GREYKO EXPERT

▫ Високоефективен триходов топлообменник
▫ Вертикални димогарни тръби
▫ Възможност за ляв, десен или фронтален
монтаж на горелката
▫ Комплект за преустройство на твърдо гориво
– допълнително се закупува
▫ Произведено в България

Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с офисите на „Интерметал“ ООД в градовете : София, Бургас и Плевен.

Пелетни горелки Greyko

Пелетни горелки Greyko RB

▫ Работa с всякакъв вид и качество пелети
– дървесни и агропелети (без сламени)
▫ Бърз монтаж и настройка – 4 часа от 1 човек
▫ Не е необходимо да се почиства горелката
▫ Модулация – три степени на регулиране на мощността
▫ Самопочистване без прекъсване на горивния процес
▫ Надежден ел. нагревател – 10 000 цикъла живот
▫ Ниска мощност (консумация) на ел. нагревател – 121 W
▫ Бързо запалване ≈ 2 мин.
▫ Негорима гъвкава тръба – фламекс
▫ Невъзможност да се осъществи „обратен пламък“,
дори с извадена гъвкава тръба
▫ Защита от препълване на входящата тръба
▫ Студен корпус и тубус на горелката при процеса на работа
▫ Фотосондата не може да се запраши,опуши или стопи
▫ Функция “поддържане на огъня”
▫ Вертикален пламък
▫ Възможност за управление от стаен и програмируем термостат
▫ Висока ефективност на горене – предварително загряване и газоотделяне
▫ Възможност за директен монтаж на нафтови котли без преустройство (комплект 2 фланеца)
▫ Лесна експлоатация и почистване
▫ Възможност за включване на помпа за БГВ
▫ Не замърсява околната среда
▫ Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация
▫ Напълно автоматизирана горелка

Пелетни горелки Greyko RB Star
(възможност за вграждане на Wi-Fi модул)

▫ Вграден нов 32bit /битов/ микропроцесор
▫ Изцяло подновен софтуер и нов контролер
▫ По-ясен и интуитивен интерфейс за управление
▫ Възможност за вграждане на Wi-Fi модул NRM-W3
в контролния модул и управление през Интернет
– “Naturela Smarthome”
▫ Възможност за включване на втори контролен модул
NRC-6 SV с функция и на стаен термостат
▫ Възможност за работа с до 4 предварително настроени
профила за различни горива с лесно превключване при
смяна на горивото
▫ Информация за разхода на гориво по часове
▫ При регистрация на повреда или събитие, засягащо
работата на контролера, се записва информация с кратко описание, час и дата на събитието
▫ Поизведено в България

Допълнителна информация можете да получите, като се свържете с офисите на „Интерметал“ ООД в градовете : София, Бургас и Плевен.

Пелетни котли и камини Smartpel

Високоефективна пелeтна камина с водна риза MIA IDRO 17

▫ Автоматично запалване
▫ Самопочистване с вентилатор
▫ Дистанционно управление
▫ Седмичен програматор
▫ Циркулационна помпа
▫ Разширителен съд
▫ Бункер за пелети
▫ Автоматичен обезвъздушител
▫ Електронно управление с 5 степенна модулация
▫ Предпазен клапан
▫ Управление на циркулационната помпа с модулация
▫ Вентилатор на димните газове
▫ Система за почистване на димогарните тръби
▫ Чугунена горивна камера
▫ 5 степенен стаен вентилатор
▫ Произведено в България

Високоефективни пелетни котли

▫ Отопляем обем – от 430 мᶾ до 580 мᶾ
▫ Автоматично запалване и самопочистване
▫ Електронно управление с 5-степенна модулация
▫ Седмичен програматор
▫ Циркулационна помпа
▫ Вграден разширителен съд – 8л.
▫ Управление на циркулационната помпа с модулация
▫ Предпазен клапан
▫ Автоматичен обезвъздушител
▫ Вентилатор на димните газове
▫ Система за почистване на димогарните тръби
▫ Чугунена горивна камера
▫ Българско меню
▫ Опция за управление със стаен термостат
▫ Произведено в България

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Oтопление” или да се свържете с най-близкия до Вас офис на „Интерметал“ ООД.

Камини BURNiT

Пелетна камина с водна риза PM-B Comfort Plus

▫ Kомпактни размери
▫ Лесна експлоатация
▫ Топлоизолирана плътна врата
▫ Екологичен и ефективен горивен процес
▫ Интелигентен контролер
▫ Керамична запалка
▫ Възможност за инсталиране на предпазен
от замръзване балкон или пространство
▫ Горивна камера, защитена с водна риза с голяма площ,
допринасяща за по-добра ефективност
▫ Цветове – слонова кост или черен

Пелетна камина суха BURNiT PD Comfort Plus

▫ Компактни размери
▫ Лесна експлоатация
▫ Елегантен дизайн
▫ Екологичен и ефективен горивен процес
▫ Интелигентен контролер
▫ Вградени пелетна горелка и бункер за пелети
▫ Врата с термоустойчиво стъкло – до 700°C
▫ Цветове – слонова кост, бордо или черен

Пелетна камина суха BURNiT PD AMBIENT 4G

▫ Компактни размери
▫ Лесна експлоатация
▫ Елегантен дизайн
▫ Екологичен и ефективен горивен процес
▫ Интелигентен контролер
▫ Вградени пелетна горелка и бункер за пелети
▫ Врата с термоустойчиво стъкло – до 700°C
▫ Цветове – слонова кост или бордо

Пелетнa каминa с водна риза BURNiT PM Comfort Plus

▫ Компактни размери
▫ Лесна експлоатация
▫ Елегантен дизайн
▫ Екологичен и ефективен горивен процес
▫ Интелигентен контролер
▫ Вградени пелетна горелка, бункер за пелети,
циркулационна помпа и разширителен съд
▫ Цветове – слонова кост, бордо или черен

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Oтопление” или да се свържете с най-близкия до Вас офис на „Интерметал“ ООД.

Нови размери алуминиеви радиатори Kalis

Алуминиеви радиатори, прахово боядисани. Произведени в Италия.


KALIS 1800
▫ Подходящи за баня, колони и др.;
▫ Височина 1870мм;
▫ Mеждуосово разстояние 1800мм;
▫ Опаковка: 4 делими глидери в пакет.

KALIS 1000
▫ Височина 1070мм;
▫ Mеждуосово разстояние 1000мм;
▫ Опаковка: 4 делими глидери в пакет.

Допълнителна информация може да намерите в ценова листа „Oтопление”.

Промяна на някои цени от 16.07.2018г.

Считано от 16.07.2018г., “Интерметал“ООД променя цените на следните видове стоки :

▫ Панелни радиатори – увеличение ≈ 5% ;
▫ Sunsystem и BURNIT – увеличение на отделни артикули, на други намаление ;
▫ THERMADOR – увеличение на отделни артикули ;

Промяна на някои цени от 18.06.2018

Считано от 18.06.2018г., “Интерметал“ООД променя цените на следните видове стоки :

▫ Електромагнитни вентили TORK – увеличение ≈ 10% ;
▫ Черни колена DIN 2605 – увеличение от ≈ 8% до ≈ 12% ;
▫ Стоманени фланци PN16 – увеличение ;
▫ REHAU – увеличение ≈ 4% ;
▫ Кълчища – увеличение ≈ 6% ;
▫ Арматура ICMA – увеличение от ≈ 5% до ≈ 10% ;
▫ WATTS – увеличение от ≈ 0% до ≈ 4% ;
▫ Арматура HD венти – намаление ≈ 15% ;
▫ Обезвъздушители HD 1780B и HD 1751 – намаление от ≈ 10% до ≈ 15% ;
▫ Ъглов кран HD 2517 – намаление от ≈ 8 % до ≈ 20% ;
▫ OVENTROP такер скоби – намаление ≈ 40%,
адаптор евроконус Cofit 16×3/4” – намаление ≈ 12% ;
▫ ICMA соларни помпени групи еднощрангови и двущрангови – намаление от ≈ 16%
до ≈ 20%;